1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku www.dom-a-zahrada.com a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je spoločnosť Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland,Tel.: +492293 907999, Fax: +492293 907998, E-Mail: info@holz-jaeger.com. Prevádzkovateľ osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.3 Prevádzkovateľ vymenoval pre túto webovú stránku zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorú môžete kontaktovať takto Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Svenja Jaeger, Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Nemecko,tel.: +492293 907999, info@holz-jaeger.com.

1.4 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok adresovaných prevádzkovateľovi) sa na tejto webovej stránke používa pripojenie SSL alebo šifrované pripojenie SSL. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa reťazca znakov„https:// “ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. „súbory denníka servera“). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

– Naša navštívená webová stránka
– Dátum a čas v čase prístupu
– Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
– Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku
– Použitý prehliadač
– Použitý operačný systém
– Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Tieto údaje sa neposkytnú ďalej ani sa nepoužijú iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo následne skontrolovať súbory denníka servera, ak sa objavia konkrétne náznaky nezákonného používania.

3) Cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby bolo možné využívať určité funkcie, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe a hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami implementovaných súborov cookie, spracúvanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR buď na účely plnenia zmluvy, alebo podľa čl. 6 ods. 1 lit. f GDPR, aby sme zabezpečili naše oprávnené záujmy na čo najlepšiu funkčnosť webovej stránky a zákaznícky prívetivý a efektívny dizajn návštevy stránky.

Môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú robiť naše webové stránky pre vás zaujímavejšie. Na tento účel sa pri návšteve našej webovej stránky na váš pevný disk ukladajú aj súbory cookie od partnerských spoločností (súbory cookie tretích strán). Ak spolupracujeme s vyššie uvedenými reklamnými partnermi, budete o používaní takýchto súborov cookie a rozsahu informácií, ktoré sa v každom prípade zhromažďujú, informovaní jednotlivo a samostatne v rámci nasledujúcich odsekov.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke nápovedy každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nájdete pre príslušné prehliadače pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Upozorňujeme, že ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

4) Nadviazanie kontaktu

Osobné údaje sa zhromažďujú, keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu požiadavku alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f GDPR. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 lit. b GDPR. Vaše údaje sa vymažú po konečnom spracovaní vášho dopytu; to platí v prípade, ak je možné z okolností usúdiť, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by boli v rozpore s tým.

5) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmlúv

Podľa článku 6 ods. 1 lit. b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete na plnenie zmluvy alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a môžete ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame a používame na spracovanie zmluvy. Po ukončení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na lehoty uchovávania daňových a obchodných údajov a po uplynutí týchto lehôt vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo pokiaľ sme si nevyhradili zákonom povolené ďalšie používanie údajov, o čom vás budeme informovať nižšie.

6) Používanie postupov jednotného prihlasovania

Pripojenie na Facebook

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť a vytvoriť si zákaznícky účet alebo sa zaregistrovať pomocou sociálneho pluginu „Facebook Connect“ sociálnej siete Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (ďalej len „Facebook“), v rámci tzv. technológie jednotného prihlásenia, ak máte profil na Facebooku. Sociálne zásuvné moduly „Facebook Connect“ na našich webových stránkach spoznáte podľa modrého tlačidla s logom Facebook a nápisom „Prihlásenie cez Facebook“ alebo „Pripojiť sa cez Facebook“ alebo „Prihlásiť sa cez Facebook“ alebo „Prihlásiť sa cez Facebook“. Keď otvoríte stránku na našej webovej lokalite, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah zásuvného modulu prenáša Facebook priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava spoločnosť Facebook informáciu, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo nie ste práve prihlásení na Facebooku. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server Facebooku v USA a tam sa ukladajú. Tieto operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Facebook zobrazovať personalizovanú reklamu na základe vášho správania pri surfovaní.

Pomocou tohto tlačidla „Facebook Connect“ na našej webovej lokalite máte tiež možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať na našej webovej lokalite pomocou údajov používateľa Facebooku. Iba ak ste pred registráciou udelili výslovný súhlas na základe príslušného oznámenia o výmene údajov so spoločnosťou Facebook v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 1 lit. a GDPR dostávame všeobecné a verejne prístupné informácie uložené vo vašom profile, keď použijete tlačidlo „Facebook Connect“ od Facebooku, v závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov na Facebooku. Tieto informácie zahŕňajú ID používateľa, meno, profilový obrázok, vek a pohlavie.

Upozorňujeme, že po zmenách zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania spoločnosti Facebook sa môžu po udelení súhlasu preniesť aj vaše profilové obrázky, používateľské ID vašich priateľov a zoznam priateľov, ak boli v nastaveniach ochrany osobných údajov na Facebooku označené ako „verejné“. Údaje odoslané spoločnosťou Facebook sa ukladajú a spracúvajú na vytvorenie používateľského účtu s potrebnými údajmi, ak ste to povolili na Facebooku (titul, meno, priezvisko, údaje o adrese, krajina, e-mailová adresa, dátum narodenia). Naopak, údaje (napr. informácie o vašom surfovaní alebo nákupnom správaní) môžu byť od nás prenesené do vášho profilu na Facebooku na základe vášho súhlasu.

Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním správy správcovi uvedenému na začiatku tohto vyhlásenia.

Spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej lokality priamo k vášmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť z Facebooku. Pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou aplikácie „Adblock Plus“ https://adblockplus.org/de/, môžete načítavaniu doplnkov Facebooku úplne zabrániť.

7) Funkcia komentára

V rámci funkcie komentovania na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára uložia a na webovej stránke zverejnia aj údaje o tom, kedy bol komentár vytvorený, a meno komentátora, ktoré ste si vybrali. Vaša IP adresa sa tiež zaznamenáva a ukladá. IP adresa sa ukladá z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že dotknutá osoba porušuje práva tretích strán alebo zverejňuje nezákonný obsah prostredníctvom komentára. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať, ak by tretia strana namietala, že váš zverejnený obsah je nezákonný. Právnym základom na uchovávanie vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak ich tretie strany označia za nezákonné.
Ako používateľ sa môžete prihlásiť na odber následných komentárov. Dostanete potvrdzujúci e-mail, aby ste sa uistili, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy (postup dvojitého prihlásenia). Právnym základom pre spracovanie údajov v prípade odberu komentárov je článok 6 ods. 1 lit. a GDPR. Odber prebiehajúcich komentárov môžete kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti; viac informácií o tom, ako zrušiť odber, nájdete v potvrdzujúcom e-maile.

8) Spracovanie údajov pre spracovanie objednávok

8.1 Aby sme mohli spracovať vašu objednávku, spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, ktorí nám úplne alebo čiastočne pomáhajú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb zasielajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

Nami zhromaždené osobné údaje budú v rámci spracovania zmluvy odovzdané prepravnej spoločnosti poverenej doručením tovaru, pokiaľ je to potrebné na doručenie tovaru. Vaše platobné údaje odovzdávame autorizovanej úverovej inštitúcii v rámci spracovania platby, pokiaľ je to potrebné na spracovanie platby. Ak sa využívajú poskytovatelia platobných služieb, nižšie uvádzame výslovné informácie o tejto skutočnosti. Právnym základom na prenos údajov je článok 6 ods. 1 lit. b GDPR.

8.2 Pri plnení zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom spolupracujeme s externými prepravnými partnermi. Vaše meno, vašu doručovaciu adresu a vašu e-mailovú adresu poskytujeme výlučne na účely doručenia tovaru v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR nami vybranému prepravnému partnerovi.

8.3 Prenos osobných údajov poskytovateľom prepravných služieb

  • GLS

Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb GLS(General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
, GLS Germany-Straße 1 – 7, DE-36286 Neuenstein), poskytneme vašu e-mailovú adresu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 1 lit. a GDPR pred dodaním tovaru na účely koordinácie termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní spoločnosti GLS, ak ste s tým výslovne súhlasili v procese objednávania. V opačnom prípade sa na účely doručenia v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR, spoločnosti GLS odovzdávame len meno príjemcu a adresu doručenia. Údaje budú odovzdané len vtedy, ak je to potrebné na dodanie tovaru. V tomto prípade nie je možné vopred koordinovať dátum dodania so spoločnosťou GLS alebo oznámiť dodanie.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedeného prevádzkovateľa alebo u poskytovateľa prepravných služieb GLS.

  • DHL

Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Nemecko), poskytneme vašu e-mailovú adresu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 1 lit. a GDPR pred dodaním tovaru na účely koordinácie termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní spoločnosti DHL za predpokladu, že ste s tým výslovne súhlasili v procese objednávania. V opačnom prípade sa na účely doručenia v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR, spoločnosti DHL odovzdávame iba meno príjemcu a adresu doručenia. Údaje budú odovzdané len vtedy, ak je to potrebné na dodanie tovaru. V tomto prípade nie je možné vopred koordinovať dátum doručenia so spoločnosťou DHL alebo oznámiť doručenie.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedeného správcu alebo u poskytovateľa prepravných služieb DHL.

  • Hermes

Ak tovar doručuje poskytovateľ prepravných služieb Hermes(Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89, D-22419 Hamburg), poskytneme vašu e-mailovú adresu v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. a GDPR pred dodaním tovaru na účely koordinácie termínu dodania alebo na účely oznámenia o dodaní spoločnosti Hermes, ak ste s tým v procese objednávania udelili výslovný súhlas. V opačnom prípade sa na účely doručenia v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR, odovzdávame spoločnosti Hermes iba meno príjemcu a adresu doručenia. Údaje budú odovzdané len vtedy, ak je to potrebné na dodanie tovaru. V takom prípade nie je možné vopred koordinovať dátum dodania so spoločnosťou Hermes alebo oznámiť doručenie.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti u vyššie uvedeného prevádzkovateľa alebo u poskytovateľa prepravných služieb Hermes.

8.4 Používanie poskytovateľov platobných služieb (poskytovateľov platobných služieb)

– Paypal

Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal, odovzdávame vaše platobné údaje spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“) v rámci spracovania platby. Prenos sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b GDPR a len v prípade, že je to nevyhnutné na spracovanie platieb.

Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal určiť vašu platobnú schopnosť. Spoločnosť PayPal využíva výsledok kontroly kreditu s ohľadom na štatistickú pravdepodobnosť nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Ak sú vo výsledku úverovej správy zahrnuté hodnoty skóre, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet bodových hodnôt zahŕňa okrem iného údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Proti tomuto spracovaniu svojich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však stále môže byť oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.

– OKAMŽITE

Ak si vyberiete spôsob platby „SOFORT“, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „SOFORT“), ktorému odovzdáme vaše údaje poskytnuté počas procesu objednávky spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 1 lit. b DSGVO na odovzdanie. Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú odovzdané len na účely spracovania platieb poskytovateľovi platobných služieb SOFORT a len v rozsahu, ktorý je na tento účel nevyhnutný. Ďalšie informácie o ustanoveniach spoločnosti SOFORT o ochrane údajov môžete získať na tejto internetovej adrese: https: //www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Používanie sociálnych médií: sociálne pluginy

9.1 Zásuvné moduly Facebook s riešením Shariff

Naša webová stránka používa tzv. sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (ďalej len „Facebook“).
V záujme zvýšenia ochrany vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky nie sú tieto tlačidlá plne integrované do stránky ako pluginy, ale len pomocou odkazu HTML. Tento typ integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi Facebooku. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí nové okno prehliadača a vyvolá sa stránka Facebooku, kde môžete komunikovať so zásuvnými modulmi (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
Spoločnosť Facebook Inc. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

9.2 Zásuvné moduly Google+ ako riešenie Shariff

Naša webová stránka využíva tzv. sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

V záujme zvýšenia ochrany vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky nie sú tieto tlačidlá plne integrované do stránky ako pluginy, ale len pomocou odkazu HTML. Tento typ integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku našej webovej lokality obsahujúcu takéto tlačidlá sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi Google+. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí nové okno prehliadača a vyvolá sa stránka Google+, kde môžete komunikovať so zásuvnými modulmi (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

9.3 Plugin Twitter ako riešenie Shariff

Naša webová lokalita používa takzvané sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) mikroblogovacej služby Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ďalej len „Twitter“).

V záujme zvýšenia ochrany vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky nie sú tieto tlačidlá plne integrované do stránky ako pluginy, ale len pomocou odkazu HTML. Tento typ integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku našej webovej lokality obsahujúcu takéto tlačidlá sa nevytvorí žiadne spojenie so servermi Twitter. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí nové okno prehliadača a vyvolá sa stránka Twitteru, kde môžete komunikovať so zásuvnými modulmi (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).

Twitter Inc. so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Twitter, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Twitter: https: //twitter.com/privacy.

10) Používanie sociálnych médií: videá

Používanie videí YouTube

Táto webová stránka používa funkciu vkladania YouTube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa „YouTube“, ktorý patrí spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa iniciuje ukladanie informácií o používateľovi len pri prehrávaní videozáznamu (videozáznamov). Ak sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ „YouTube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľa. Podľa informácií od spoločnosti Youtube sa používajú okrem iného na zaznamenávanie štatistík videí, zlepšenie používateľskej prívetivosti a prevenciu zneužívania. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje sa po kliknutí na video priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol váš profil v službe YouTube prepojený s vaším profilom, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a analyzuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google v súvislosti so zobrazovaním personalizovanej reklamy, prieskumom trhu a/alebo návrhom webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť YouTube.
Bez ohľadu na prehrávanie vložených videí sa pri každom zobrazení tejto webovej stránky vytvorí spojenie so sieťou Google „DoubleClick“, čo môže bez nášho vplyvu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11) Služby webovej analýzy

Google (Universal) Analytics

– Služba Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane skrátenej IP adresy), ktoré sú generované súborom cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priame osobné odkazy. Spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V týchto výnimočných prípadoch sa toto spracovanie vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracovávala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste nastavili súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabráni službe Google Analytics v budúcnosti zhromažďovať údaje na tejto webovej lokalite (tento súbor cookie na odhlásenie funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu, ak odstránite súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz): Deaktivujte službu Google Analytics

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

– Google Universal Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane skrátenej IP adresy), ktoré sú generované súborom cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priame osobné odkazy. Spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V týchto výnimočných prípadoch sa toto spracovanie vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.
Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracúvala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste nastavili súbor cookie na odhlásenie, ktorý zabráni službe Google Analytics v budúcnosti zhromažďovať údaje na tejto webovej lokalite (tento súbor cookie na odhlásenie funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu, ak odstránite súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova kliknúť na tento odkaz): Deaktivujte službu Google Analytics

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Táto webová lokalita využíva aj službu Google Analytics na analýzu tokov návštevníkov naprieč zariadeniami, ktorá sa vykonáva prostredníctvom ID používateľa. Analýzu používania medzi zariadeniami môžete deaktivovať vo svojom zákazníckom konte v časti „Moje údaje“, „Osobné údaje“.

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

12) Nástroje a rôzne

12.1 Mapy Google

Na našich webových stránkach používame Mapy Google (API) od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp s cieľom vizualizovať geografické informácie. Používanie tejto služby vám zobrazí našu polohu a uľahčí vám nás nájsť.
Informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napríklad vaša IP adresa) sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam hneď, ako vstúpite na podstránky, na ktorých je integrovaná mapa Google Maps. Toto sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či žiadne používateľské konto neexistuje. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby bol váš profil prepojený s profilom Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a analyzuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google v súvislosti so zobrazovaním personalizovanej reklamy, prieskumom trhu a/alebo návrhom webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom svojich údajov spoločnosti Google pri používaní služby Mapy Google, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Mapy Google vypnutím aplikácie JavaScript v prehliadači. Mapy Google, a teda ani zobrazenie mapy na tejto webovej stránke, nie je možné v tomto prípade použiť.

Podmienky používania spoločnosti Google si môžete pozrieť na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, ďalšie podmienky používania pre Mapy Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google („Zásady ochrany osobných údajov Google“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13.2 Webové fonty Google

Táto stránka používa na štandardizované zobrazovanie písma tzv. webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pri vstupe na stránku váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma zobrazovali správne.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že na našu webovú lokalitu sa pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f GDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná pre americko-európsku dohodu o ochrane údajov „Privacy Shield“, ktorá zaručuje dodržiavanie úrovne ochrany údajov platnej v EÚ.
Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

14) Práva dotknutej osoby

14.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú rozsiahle práva dotknutej osoby (práva na prístup a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, o ktorých vás informujeme nižšie:

– Právo na informácie v súlade s čl. 15 GDPR: Máte právo najmä na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uchovávania alebo kritériách na určenie doby uchovávania, na existenciu práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, vznesenie námietky proti spracúvaniu, sťažnosť dozornému orgánu, na pôvod vašich údajov, ak sme ich nezískali od vás, na existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne na zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na vás, ako aj na vaše právo byť informovaný o zárukách podľa článku 46 GDPR, ak sa vaše údaje prenášajú do tretích krajín;

– Právo na opravu podľa článku 16 GDPR: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo na doplnenie vašich neúplných údajov, ktoré ukladáme;

– Právo na vymazanie v súlade s článkom 17 GDPR: Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky článku 17 ods. 1 GDPR. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

– Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR: Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa overuje presnosť vašich údajov, ktorú spochybňujete, ak odmietnete vymazať vaše údaje z dôvodu neoprávneného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak vaše údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov po tom, čo tieto údaje po dosiahnutí účelu už nepotrebujeme, alebo ak ste podali námietku z dôvodov vašej konkrétnej situácie, pokiaľ ešte nie je jasné, či prevažujú naše oprávnené dôvody;

– Právo na informácie v súlade s článkom 19 GDPR: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

– Právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR: Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

– Právo odvolať súhlas udelený podľa článku 7 ods. 3 GDPR: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odvolania údaje okamžite vymažeme, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe pre spracovanie bez povolenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

– Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

14.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV TÝKAJÚCICH SA VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.
AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA ĎALŠIE SPRACOVANIE, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACOVANIE SLÚŽI NA PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. MÔŽETE UPLATNIŤ NÁMIETKU, AKO JE OPÍSANÉ VYŠŠIE.
AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

15) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušnou zákonnou lehotou uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva). Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie alebo začatie zmluvy a/alebo ak už nemáme oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní.

Stav: 31.12.2018

Doplnok služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vašu IP adresu najprv skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a aby spoločnosť Google tieto údaje spracovávala, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zhromažďovaniu údajov v službe Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie.
Súbor cookie s možnosťou odhlásenia je nastavený tak, aby sa zabránilo budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete v podmienkach služby Google Analytics alebo v prehľade služby Google Analytics. Radi by sme upozornili, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečil anonymný zber IP adries (tzv. maskovanie IP).

reCAPTCHA

Na ochranu vašich požiadaviek prostredníctvom internetového formulára používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc. (Google). Dotaz sa používa na rozlíšenie, či vstup zadal človek alebo či bol zneužitý pri automatizovanom, strojovom spracovaní. Dotaz zahŕňa odoslanie IP adresy a všetkých ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google. Na tento účel sa vaše údaje prenesú do spoločnosti Google a tam sa použijú. Spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality použije spoločnosť Google tieto informácie na analýzu vášho používania tejto služby. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť reCaptcha sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Na tieto údaje sa vzťahujú odchylné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=de

Informácie o spracovaní údajov v súvislosti so službou Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited. Ak sa správca zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej lokalite nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska, spracovanie údajov služby Google Analytics vykonáva spoločnosť Google LLC. Spoločnosti Google LLC a Google Ireland Limited sa ďalej označujú ako „Google“.

Služba Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači návštevníka webovej stránky a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky návštevníkom. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky návštevníkom (vrátane skrátenej IP adresy) sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú.

Služba Google Analytics sa na tejto webovej lokalite používa výlučne s rozšírením „_anonymiseIp()“. Toto rozšírenie zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje možnosť priamych osobných odkazov. IP adresa spoločnosti Google sa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. IP adresa odoslaná príslušným prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa webovej stránky používať zhromaždené informácie na analýzu používania webovej stránky, na zostavovanie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem na spracúvaní údajov spočíva v optimalizácii tejto webovej stránky, analýze používania webovej stránky a úprave obsahu. Záujmy používateľov sú primerane chránené pseudonymizáciou.

Spoločnosť Google LLC. ponúka záruku dodržiavania primeranej úrovne ochrany údajov na základe štandardných zmluvných doložiek. Odoslané údaje spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi sa automaticky vymažú po 50 mesiacoch. Údaje, ktoré dosiahli koniec obdobia uchovávania, sa automaticky vymažú raz za mesiac.

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môže návštevník stránky zabrániť úpravou nastavení súborov cookie na tejto webovej stránke. Proti zhromažďovaniu a ukladaniu IP adresy a údajov generovaných súbormi cookie môžete kedykoľvek namietať aj s účinnosťou do budúcnosti. Príslušný doplnok prehliadača si môžete stiahnuť a nainštalovať na tomto odkaze: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštevník webovej stránky môže zabrániť zhromažďovaniu údajov v službe Google Analytics na tejto webovej stránke kliknutím na nasledujúci odkaz. Na zabránenie budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve tejto webovej lokality je nastavený súbor cookie opt-out.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, nastaveniach a možnostiach námietky nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google(https://policies.google.com/privacy) a v nastaveniach zobrazovania reklám spoločnosťou Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Na ochranu vašich požiadaviek prostredníctvom internetového formulára používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC (Google). Dotaz sa používa na rozlíšenie, či vstup zadal človek alebo či bol zneužitý pri automatizovanom, strojovom spracovaní. Dotaz zahŕňa odoslanie IP adresy a všetkých ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google vyžaduje pre službu reCAPTCHA, spoločnosti Google. Na tento účel sa vaše údaje prenesú do spoločnosti Google a tam sa použijú. Spoločnosť Google však vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality použije spoločnosť Google tieto informácie na analýzu vášho používania tejto služby. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť reCaptcha sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Na tieto údaje sa vzťahujú odchylné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?hl=de