Odtlačok

Holz-Jaeger UG (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Sodbruch 5

51588 Nümbrecht

Nemecko

Tel: 02293/90799-9

Fax: 02293/90799-8
info@holz-jaeger.com
www.dom-a-zahrada.com

Riadiaci partner:

Svenja Jaeger
Obchodný register Miestny súd Siegburg: HRB 11847
Daňové číslo: 212/5736/1085
Identifikačné číslo pre daň z predaja: DE281111341

Postup podávania sťažností

Riešenie sporov online podľa článku 14 ods. 1 ODR-VO:

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS),

ktoré nájdete na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Zrieknutie sa zodpovednosti: Napriek dôkladnej kontrole obsahu nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.